Девиаторна схема 2 kluch i 2 lampi

девиаторна схема 2 kluch i 2 lampi
При първоначално включване на захранването Т-тригерът се нулира през асинхронния нулиращ вход R, така че помпата остава изключена. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа. Изработват се за напрежение 220 V и мощност от 60 до 300 W.[2] Специално изпълнение: [3] — клавишен прекъсвач. Изходът на Т-тригера управлява контактора на помпата през изпълнителен елемент. Използва се за включване на осветителни тела и в битови уреди. Ключът обикновено конструктивно е създаден да работи с две възможни състояния. За специални нужди, например за табла за управление на машини и процеси, се произвеждат и такива с неутрално състояние на превключващият механизъм.


Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 102. ISBN -10:954-03-0536-5 ↑ Петков, Любомир. Отбелязваме си проводника например с червено тиксо и отново сваляме предпазителя. Всяко натискане на бутон обръща състоянието, т.е. включва помпата, ако е изключена и я изключва, ако е включена. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците. При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника.

Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Поставят се подходящи знаци.символи за използването им. комбинирани електроинсталационни превключватели. ↑ а б Петков, Любомир.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.