Схема на девиатори с 4 ключа

Tags: how to use eWeLink ,Instruction ,smart home ,Sonoff and Slampher ,User Guide. Комуникацията в системата е двупосочна, което на практика означава, че при промяна на дадено осветление от един стенен панел или дистанционно управление, неговото текущо състояние ще се обнови върху всички останали. Позволява да заложите основата на система от съвременен тип, с много възможности за допълнително надграждане по всяко време. Интересното при патронната брава е, че секретността е в патрона, който е външен елемент за самата брава. С цел да защити самия патрона от механична атака, Солид 55 разработи и предлага собствена защита – ProBox. Всеки от бутоните на дадено дистанционно управление се програмира за избрана функционалност — от контрол на конкретна линия (осветление, уред, щора), до стартиране на поредица от действия в системата (сцена) или пълно изключване на избрана група уреди и осветления.

Only the owner of the devices has right to share devices. Готовите сцени могат да се стартират и автоматично, когато са изпълнени избрани условия — след определен час на деня, при наличие на движение в определена зона, при събуждане, напускане или прибиране в дома и др. Tap on the upper-right corner of «All Devices» page, you will see «scene», click on it to manage your scene. Металната конструкция на вратата, може да се сравни със скелета при човека. Не се вижда, но тя е тази, която поема всички натоварвания.
All devices will be automatically executed to the preset status. So you can use the scene to specify different LEDs to scene A, set them on or off or keep, save them. Това е специално конструктивно решение, което едновременно изпълнява две функции: като специално пригодено място за добре работещото уплътнение и като сериозна допълнителна защита на заключващите щифтове. Възможност за организиране на различни сцени на осветеление при регистриране на алармено събитие от системата за охрана — осветяване на пътищата за напускане на дома при сигнал за пожар, включване на определени линии в мигащ режим при влизане на нарушител в дома и др.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.