Типи визначення статі у тварин схема


Серед генів, які контролюють дорсовентральну полярність яйця, найважливішим є dorsal. Життєвий цикл- сукупність усіх фаз розвитку організмів певного виду. Статеві хромосоми людини відрізняються від автосом не тільки генетично, але і цитологічно, тобто за своєю структурою. Гетерозис, або гібридна сила, — це явище, яке спостерігається при неспорідненому схрещуванні або віддаленій гібридизації.


Продуктом цього гена є досить довга молекула РНК, яка не піддається трансляції. Нові і давно відомі лікарські речовини здатні викликати мутації генів у рослин, мікроорганізмів, комах, а також у культурі клітин ссавців і людини. Самки, гетерозиготні за Х-зчепленими генами, є мозаїками (у деяких клітинах експресується домінантний алель, в інших — рецесивний). Детальний механізм інактивації однієї з Х-хромосом самок ссавців до кінця не з’ясований. Значення ядра: бере участь в утворенні білка, РНК, рибосом; регуляція формоутворення процесів і функції клітин; зберігання генетичного коду і його точне відтворення в ряду клітинного покоління. 6. Мітоз.

Споріднене схрещування проводять між особинами, які з тому чи іншому стулені є родичами (мають спільних предків протягом попередніх шести поколінь). Найбільш тісний з можливих варіантів спорідненого схрещування — самозапилення. Геноми цих органел містять гени білків і РНК, необхідні для їхнього функціонування. За своєю організацією геноми органел значно відрізняються від ядерного геному й нагадують геноми прокаріотів. Гаплоїдні організми розвиваються з однієї клітини з генотипом гамети, обминаючи запліднення. Предком свійських качок є качка — крижень, курей — дикі банківські кури, які живуть у тропічних лісах Південно-Східної Азії; свійського голуба — дикий сизий (скельний) голуб, який живе на крутих скелях середземноморського узбережжя і далі на північ до Англії та Норвегії. Реплікація всіх дволанцюгових ДНК поліконсерватівна, тобто в дочірній молекулі один ланцюг батьківська, а інша побудована знову. Лептоспіроз — інфекційна природно-осередкова хвороба тварин і людини.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.